Bibliaverseny eredménye

Március 18-án végre ismét megtarthattuk a bibliaversenyt. A tíz induló csapatnak először egy írásbeli fordulón kellett részt vennie, majd közülük öt csapat jutott tovább a szóbeli fordulóra. A verseny témája Máté evangéliuma volt. Az első három helyezett csapat egy-egy tortát kaphatott, amit boldogan elfogyasztottak a helyszínen.

I. helyezett csapat: “Jézus panaszai” 8.a: Győri Takumi, Kokavecz Eszter, Reichardt Villő, Tóth Rozália

II. helyezett csapat: “Juhok” 9.b: Gazdag Luca, Hivert Zsófia, Révai Anna, Süller Flóra

III. helyezett csapat: “Napszámosok” 11.d: Nagy Viktória, Ribárszki Iván, Sántha Lilla, Dékány Boróka

Okulásul az írásbeli feladatlap megoldással:

Bibliaverseny 2022 – írásbeli forduló                     MEGOLDÓKULCS (max pontszám: 60 pont)

A verseny témája: Máté evangéliuma

1. Kik jöttek el meglátogatni a csecsemő Jézust? (1 pont)

A napkeleti bölcsek

2. Mit mondott Isten hallható hangon Jézus megkeresztelkedésekor? (1 pont)

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

3. Mit válaszolt Jézus, amikor arra kérte a Kísértő, hogy leborulva imádja őt? (2 pont)

„Távozz, ördög/Sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!”

4. Melyek azok a helyek, ahová eshetnek a magok a magvetőről szóló példabeszédben? (4 pont)

út széle           köves talaj     szúrós bogáncsok (vagy tövisek) közé       jó földbe

5. Mit mondott Jézus, miről lehet megismerni a fát? (1 pont)

            a gyümölcséről

6. Milyen halállal halt meg Keresztelő János? (1 pont)

            lefejezték

7. Mit mondott Jézus az aggodalmaskodásról? (egy mondatos válasz várunk) (1 pont)

Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Vagy hasonló …pl. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ne aggódjatok a holnap miatt!

8. Mit válaszolt Péter Jézusnak arra a kérdésére „Hát ti kinek tartotok engem?” (1 pont)

            „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia.”

9. Mi történt Máté evangéliuma szerint az alábbi események előtt közvetlenül? (3 pont)

a) Jézus megkísértése előtt: Jézus megkeresztelkedése

b) a templom megtisztítása előtt: Jézus bevonulása Jeruzsálembe

c) Jézus vízen járása előtt: az első kenyérszaporítás /5000 ember megvendégelése

10. Soroljátok fel a 12 tanítványt! (12 pont)

Simon, más néven Péter, aztán testvére András, Zebedeus fia, Jakab és testvére JánosFülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Jakab, Alfeus fia és Tádé,  a kánai (kananeus) Simon és a karióti Júdás,

11. Személyek neve (4 pont)

a) A főpap, aki Jézust elítélte: Kaifás

b) Akinek a sírboltjába temették Jézust: arimateai József

c) Akit szabadon bocsátottak Jézus helyett: Barabás

d) Aki Jézus előfutára volt: Keresztelő János

12. Nevezzetek meg 3 növény- és 3 állatfajt (a kakas pl. nem jó), ami előfordul Máténál! Pár szóval magyarázzátok meg azt is, hogy miért lettek megemlítve! (6X2=12 pont)

     1. növény: füge                           magyarázat: Jézus megátkozza a fügefát

     2. növény: mustár                       magyarázat: a mennyek országa a mustármaghoz hasonlít

     3. növény: konkoly                     magyarázat: az ellenség konkolyt vetett a búza közé

     1. állat: róka                               magyarázat: A rókának odúja van, az emberfiának meg nincs hova…

     2. állat: teve                               magyarázat: könnyebb átjutnia a tű fokán …

     3. állat: veréb                             magyarázat: két verebet ugye egy fillérért adnak

Egyebek: kutya, disznó (ne vessetek gyöngyöt kutyák és disznók elé); szamár (bevonulás Jeruzsálembe); báránybőrbe öltözött farkas;

13. Ki mondta kinek/kiknek? (5X2=10 pont)

a)  „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!”

Jézus mondta Péternek és Andrásnak.

b) „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!”

A kafarnaumi százados mondta Jézusnak.

c) „Mester, követlek téged, bárhová mégy is.”

egy írástudó Jézusnak

d) „Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?”

Karióti Júdás mondta a főpapoknak.

e) „Te is a galileai Jézussal voltál.”

egy szolgáló mondta Péternek

14. Milyen tárgyak ezek? (7 pont)

a) Jézus és Júdás egyszerre nyúl bele: tál

b) a főpap szolgájának fülét ezzel vágták le: kard

c) Júdás beszórta a templomba: (harminc) ezüstpénz

d) ezzel kínálták Jézust a Golgotán: epével kevert bor

e) ecetbe mártották és egy nádszálra tűzték: szivacs

f) Jézus halálakor kettéhasadt: a templom függönye

g) Ezzel kerítette be szőlőjét a példabeszédben a szőlősgazda: sövény/kerítés

Faliújság

Jelenléti oktatáskor sokan meg-megállnak, olvasgatják a hittan faliújságokra elhelyezett írásokat, nézegetik a képeket, el-elgondolkodva az ott olvasottakon, látottakon. Kinga nővér ezt most is elkészítette. Alább láthatjuk:

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420

Nagyheti népi elmélkedés, imádság – Aranymiatyánk

Néphagyományunk megőrzött egy különleges, nagyhétre szóló, középkori eredetű imádságot. Jézus és Mária párbeszéde ez, az ő búcsúzásuk, melynek során Jézus elmondja édesanyjának, mi vár rá a következő hét napjain. Segítse a nagyhét misztériumába való belépést az Aranymiatyánk, melynek a moldvai Lujzikalagorban Jáki Sándor Teodóz OSB által gyűjtött változatát hallgathatjuk meg a csatolt linken. Énekli: Jáki S. Teodóz OSB

https://www.youtube.com/watch?v=zrFzqUhAUCw